Bidindra Basumatary

Gold Star - 5,289 Points (Bhatopara [13/04/1997] Panbari, Bijni)

16 नभेम्बर - Poem by Bidindra Basumatary

गोथार सान बर'नि
थुनलाइनि आबाद फोथांनो
1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर
बासुगाव गयबारिनि बिखायाव
सान अखाफोरनि साखियाव
बर' राव फोथांनो
बर' थुनलाइ जौगाहोनो
बर' हारिखौ मिथिसार होनो
नों बर'नि आगोमा आफाद
बर' थुनलाइनि बिगोमा
नोंनि थैथाब नांथाब नाजानाय
नोंनि थुनलाइखौ अनसाइनाय
थांना थाथों नों
अराय जुगामि जाना
फोथां नों बर' हारिखौ
खाबु हो नों
बर' थुनलाइ सोरजिनो

Topic(s) of this poem: november


Comments about 16 नभेम्बर by Bidindra Basumatary

 • Bidindra Basumatary (11/16/2015 9:41:00 AM)


  दिनैनि बे गोथार सानखौ लाना बे खन्थाइखौ लिरनाय जादों। बर' हारिनि राव-थुनलाइ हारि बायदिखौ मिथिसार होनोनो बेनि जोनोम।
  बर' थुनलाइ आफाद थांना थाथों!
  बर' राव गेवलांथों!
  बर' थुनलाइ जौगासारथों!
  जै बर' हारिनि जै! ! !
  (Report) Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, November 16, 2015[Report Error]