! ! ! Anino Ng Kandilang Naupos Poem by Inner Whispers

! ! ! Anino Ng Kandilang Naupos

Rating: 2.7


Halik sa kandila
ng malamlam na dilaw na apoy
sabay ng usal ng panalangin
‘di mawari…
pasasalamat ba
o pag-alala
sa anino ng pagmamahal
na namaalam na.

Nagdarasal ka ba?
sa blangkong mukha di makapa
liwanag ba ng kandila
ay iyong nakita?
o dili kaya’y
anino nito’y naparam na?

Kinagawian o nakagawian man
salamat pa rin naman
samyo ng nasusunog na kandila
hatid nama’y ligaya.

Kandila man ay maupos
hipan man ng aninong naggigipuspos
Salamat pa rin….
sa paghatid ng di mawaring dalangin!

COMMENTS OF THE POEM
Alex Manson 12 November 2011

i'd love to read this but i only speak/read in english and german. it looks good, though haha :)

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success