Explore Poems GO!

Bhai Phota/ Brother's Spot On

Bhai Phonta,
Ek bahan ka pyar
Bhai ke liye
Aur wah pyar jo
Bahut hi amulya.

Bhai Phonta
Ke din pe
Dhadakta hai
Ek bahan ka hriday

Apni bahan ka
Read More

Sunday, November 11, 2018
Topic(s) of this poem: art
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

The Road Not Taken