Menu
Tuesday, November 30, 2010

Bil-Lejl

This poem is in Maltese

Jekk jiġ i ż -ż mien li għ ad nerġ għ u niltaqgħ u
tgħ id sa fl-aħ ħ ar madwarna jsaltan is-sliem,
jew ir-riħ jonfoħ bil-herra hemm barra
kif joħ roġ itajjar minn fommna kull kliem?

U jekk inħ arsu lejn tagħ na l-imgħ oddi
w id f’’id inwiegħ du li nerġ għ u nibnuh,
tgħ id inkunu qed nixtiequ ħ afna jekk
nittamaw li għ al dejjem nibqgħ u ngħ ixuh?
Edmond J. Calleja
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

The Road Not Taken

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/24/2021 7:32:23 AM # 1.0.0.425