Menu

Taħ T Dik Il-Lampa

Rating: 5.0
(This poem is in Maltese) .


Taħ t dik il-lampa bistni
B’imħ abba kollha ħ eġ ġ a,
U wara ridt titlaqtni
Għ ax aktar ma ridtx tweġ għ a.

Taħ t dik il-lampa tnemnem
Hemmhekk fit-triq ħ abbejtni,
U wara li kont tlaqtni
Naf ż ġ ur li qatt ma nsejtni.

Nixtieq għ adni fi ħ danek
Kont għ edtli kollok ħ lewwa,
Nixtieq li miegħ i inti
Ġ ibt ruħ ek dejjem sewwa.

Int għ adek ġ ewwa qalbi
Bħ alek ma nħ obb lil ħ add,
Biss tiegħ i aktar inti
Ma tista’ issa tkun qatt!
Tuesday, November 30, 2010
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS
Jeanette Telusma 29 December 2012
So Beautifully put....
0 0 Reply

If

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/28/2021 2:47:20 AM # 1.0.0.449