Menu

Kieku Nista'

Kieku nista’ sab inhollu
u ndommu zmeraldi
wahda wahda,
ghalik u ghalija
jew ghalik biss jekk trid.

U minn inzul ix-xemx imdieheb
f’xi lejla sajfija kieku nista’,
nisraq l-ilwien
u bihom inzewqek biex
isbaħ dejjem narak.

U ghal qamar kieku nista’,
ngharrex bil-lejl
fil-medda tas-sema kewkbija,
sabiex fih insib u nhobb lilek
f’xi festa sajfija.

Kieku nista’ kieku nista’.
Monday, December 6, 2010
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Annabel Lee

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/28/2021 1:31:25 AM # 1.0.0.448