Bujhei Dia Poem by Gajanan Mishra

Gajanan Mishra

Gajanan Mishra

Tikapali, Patnagarh, Balangir, Odisha, India now at Tapobana, Titilagarh, Odisha, India
Gajanan Mishra
Tikapali, Patnagarh, Balangir, Odisha, India now at Tapobana, Titilagarh, Odisha, India

Bujhei Dia

Rating: 5.0


Bujhei dia semananku
Semane manabadharmi
Semane manisha
Semane amrutara
Pua o jhia.

Semananku bujhei dia
Semane ethare
Bhayathu durare
Anandara barta
Debaku paraspare.

Manishamane prakrutare satya
Manishamane prema-phala,
Kahidia manishamananku, priya,
Samaya tumara, manerakha.

This is a translation of the poem Make Them Understand by Gajanan Mishra
Wednesday, September 23, 2015
Topic(s) of this poem: men
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
translated from my origianla english poem ' make them understand'
COMMENTS OF THE POEM
Gajanan Mishra 23 September 2015

let people understand they are human, ,

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Gajanan Mishra

Gajanan Mishra

Tikapali, Patnagarh, Balangir, Odisha, India now at Tapobana, Titilagarh, Odisha, India
Gajanan Mishra
Tikapali, Patnagarh, Balangir, Odisha, India now at Tapobana, Titilagarh, Odisha, India
Close
Error Success