ဒေဝဒတ် (ဗုဒ္ဓဇာတကပုံပြင်) deiwadaat (Jataka Story From Buddhism) Poem by Nyein Way(Maung Maung Thein)

ဒေဝဒတ် (ဗုဒ္ဓဇာတကပုံပြင်) deiwadaat (Jataka Story From Buddhism)

မိခင်မြေကြီးက
အပြစ်ပေးခြင်းခံရသူ။
အကုသိုလ်
ငရဲသို့တိာင်
မျိုချခြင်းကိစွ။
သဘာဝဓမ္မနိယာမ။

deiwadaat in zataka(story of buddhist's literature)

mother earth
gave him justice punishment
his own bad deeds ate him and took him
beneath the earth.
law of nature

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success