Hlukanisani welcome mngomezulu


Imiqhele Nezevatho - Poem by Hlukanisani welcome mngomezulu

IMIQH ELE NEZEVATHO
NguMfundo ongakuzekela iqiniso nemfihlo.
NguNomfundo iqhalaqhala, Iqhawekaz'
indlovukaz' engaba ufakaz'
NguMfundo injinga, ingcweti, iqhawe
Elingaba ngufakaz' wolwaz'.
NguNonhle, uZwide, uMageba owenxuse
Ukuba kulotshwe lenkondlo ngenjongo
Yemfundo.
Nomfundo yenana kuMfundo kwazise
Selibuyile elamathongo kompisholo.
NguNonhle, uSoshangase onginxenxile
Ngenhloso yokudlondlobalisa lelikhono
Ngemibono ngemfundo.

Izingwaz' os'qway'vilinga basemuka
Izivand' zabobawo, zabokhokho
Ngenjongo yokuzakhela umnotho,
Kwabe sebelidungile kwelamathongo.
Ompisholo baba ngamadela buthongo
Bathi lala lulaza sikwengule ngomhlomunye.
Izinyembez' namathantala egaz' ezivandin'
ZaseSoweto zingufakaz' wosekubaluliwe.
Yebo balwile yingakho namuhla siwinile.
Zimbiwe yinsele kwelakithi kwazise izinkonjana
Ezagagulwa yiLembe eleqa amanye amaLembe
Sezizigwaze ngeklwa lazo.
Zazingaz' ukuth' ngokusilethela uMfundo siyakusimama
Kuphendleke nenkungu yokweswela ulwaz'
Kompisholo.
Namuhla loMfundo uselanywe nguNomfundo
Kant' ngomhlomunye uyakulanywa
nguLwazi.
NguNonhle oyinxusa lokulotshwa kwalenkondo
kaMfundo.

Seyivundile imihlabathi ebingumjwaqu.
Useyinisele uNomkhubulwane.
Ngalokho sesiphumelele.
Babengaz' ukuth'basihlomisa ngezaBantungwa.
Siphunyukile emakhubalwen'nasezingiben'
Zokwentuleka.
Na muhla siyazigqaja ngezinzulu lwaz' zakwaZulu.
Namuhla zihlomulile ngenxa kaMfundo.
Zimbethe imiqhele nezevatho ezimpisholo.
Namuhla sivathe ngeminjiva emnyamakaz' engofakaz'
wemfundo nokuceba ngolwaz'
Sineziqu ngenxa kaMfundo.
Sesineziqu thina bonsundu, phambili
Nina bonsundu phambili.
Masetshathen' izinsiba zethu kanye
Nemiqingo yamabhuku siceben'.
Tshathan' uNomfundo noMfundo siyephambili
Nemfundo.
nguNonhle, uZwide kalanga, usoshangase bona abayenga
umuntu ngendaba.
UMageba othuli lweZichwe oyinxusa lokuba
Kulotshwe lenkondlo ngenjongo yothando
lweMfundo.


Comments about Imiqhele Nezevatho by Hlukanisani welcome mngomezulu

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, May 29, 2012[Report Error]