Hlukanisani welcome mngomezulu


Isixhumo - Poem by Hlukanisani welcome mngomezulu

ISIXHUMO
Izinsuku zokuphila kwam'
Ziyafiphala nawe wundlu lam'.
Izinyembez' zam' zigobhozela ebomini
Bakho yize ngingaz' ukuba uyoke
Uwadle na! anhlamvana amabele.

Amaphithi aphume ngenqina
Edlondlobalisa ubuphithi bawo.
Behlokoloza isixhumo behlome
Ngamaklwa emilalaz'
Ubomi bakho kumsulwa
Kepha usuzophelela emanyalen'

Ngikuhayela lenkondlo yosizi nokwesaba
Ngifofobele esikhundlen'
Ngasoseben' lomfula.
Mtanami ngiyafa yisithwathwa samakhaza.
Ngihle ngenanela amaphithi ethungatha isixhumo.
Behogela belandela amaloba kanina..

Bagcwele kabangabaz'ukuba iklwa lizobhajwa
Obonjen'.
Sengiyalibona iliba lam'oseben' kepha elakho
Do! Sixhumo sam'
Ngiyakwenxusa ukuba ulinde imizuzwana
Bedlule.

Ngiyaz' ukuba ixesha selithambeme kepha bekezela
Umzuzwana.
Lalela ubumtoti bonqamboth' lwenkondlo
Kamama.
Inkondlo abayokuyikhumbula iminyakanyaka.
Fudumala sixhumo sam'.

Sebesondele oPhithi bezokesheza ubomi bethu,
Kwazise sebewufumene umkhondo.
Bayakuhlobisa amaliba ethu ngegaz' elimsulwa.
Thula, thula wundlu lam' nakuba ungasophinde
umboneUnyoke woqobo.


Comments about Isixhumo by Hlukanisani welcome mngomezulu

  • (5/25/2012 2:48:00 PM)


    I applaud you for writing in your mother tongue. Well done! ! (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Wednesday, May 23, 2012[Report Error]