Hlukanisani welcome mngomezulu


Hlukanisani welcome mngomezulu Poems

1. Utholakele 5/17/2012
2. Ngingufakazi Kanembeza 5/17/2012
3. Indandatho 5/17/2012
4. Ngamuzwa Eklabalasa 5/18/2012
5. Ngezwa Ngamahlebez' 5/23/2012
6. Isixhumo 5/23/2012
7. Painful Words 5/25/2012
8. Imiqhele Nezevatho 5/29/2012
9. Juba Lam' Qagela 5/22/2012
10. Blood In Your Eyes 5/25/2012
11. Nozipho Lalela 5/18/2012
12. The First Day We Met 5/18/2012
13. Dear Mama 5/18/2012
14. Uzahara 5/22/2012

Comments about Hlukanisani welcome mngomezulu

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Hlukanisani welcome mngomezulu

Dear Mama

DEAR MAMA
Up, far behind the blue skies and black
Clouds I say dear mama.
Emajukujukwin' ebunzulwin' ngiyakubulisa.
With nor pride in life I'm so shy.
Without joy and peace in life I'm so scared.
But with your smile and touch I'm proud.
Behind the sun strike I can sense your
Stressful heart.
Between the rain drops I taste your love and touch.
This touches me deep within my heart.


Nxa ngijonga es'bhakabhaken' kukhanya bha!
Nxa ngijula ngenqondo ngibona ubuso ubulilayo
Bucela uncedo.
Emva kwexesha ngafumaniseka ukuba
Ngobakho ...

Read the full of Dear Mama
[Report Error]