! ! ! Kalat Ng Lipunan Poem by Inner Whispers

! ! ! Kalat Ng Lipunan

Rating: 2.4


kalat na pag-uugali, kalat ang sanhi
manapa'y pakinggan ang gibik nyaring kalipi...
mata niya'y natuon sa gimbal na bunton
tila dayaming nakapunpon, nakasusulikasok, dami ay hindi na kayang ibaon!

ang tinuran niya'y malalim,
sa nakita niyang kalat, mundo niya'y kumulimlim...
tila ba nanghinayang, kalat nama'y kayang malinang
di kaya makita ng ilan, buhay sa basurahan?

ah... Juan, bumangon ka
buhay mo ay mahalaga
husayan ang pag-iisip
nang di buhay ay sumikip!

huwag maging kalat sa sariling bayan, kaliping Juan!

(inspired by Ada David, ACT)

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success