Κιρκη Καιοδυσσεασ Kirkiandodysseus Poem by Mary Skarpathiotaki

Κιρκη Καιοδυσσεασ Kirkiandodysseus

ΚΙΡΚΗ καιΟΔΥΣΣΕΑΣ
Νύχτα μέσα μου
φύγε!
Ποιον τάχαδιώκεις;

Θεοί αλλοτινοί!
Αρχαία
απομεινάρια..


ΟΔΥΣΣΕΑΣ:

Η μοναξιά
δισκοπότηρο
που συμμάχησε με την σιωπή
καιτην ανάγκη μου κατεργάζεται..

Σκιάζει την ψυχή..
Δεν έμαθε
να φεύγει τόσα χρόνια;

ΚΙΡΚΗ:

Τιθάσευμα, Γίνε
Και τυφλή μου υπακοή!

Πόθος αιώνιος
σε σκοτεινά ερέβη
Σε διατάσσω
σκιάμου γίνε!


ΟΔΥΣΣΕΑΣ:

Γύρεψα
την μοναξιά
τον έρωτα
έσβησα
από την καρδιά
μόνος τα άστρα
περιδιαβαίνω

ΚΙΡΚΗ:

Περιπλανώμενε ξένε,
τα άνθρωπινα
με σάρκα
και οστά μετάλαβε..
από την απουσία Σου
πόνεσα..


ΟΔΥΣΣΕΑΣ:

Μεταμορφώνομαι
Σκόνη αιώνια
μετεωρίζουσα
του ατελεύτητου σύμπαντος..

ΚΙΡΚΗ:

Άστρων επίκληση
των χαλεπώνκαιρών
φως Ανέσπερο..

Θάλασσα
τρικυμισμένη
ατελεύτητε γυρισμέ
στην χώρα της Αίας
χαλασμέ
που κραδαίνεις τα σύννεφα..

ΜηνΠΙΣΤΕΥΕΙΣ..
Εκείνη!


ΟΔΥΣΣΕΑΣ:

Αιδώ
μηχανορραφούσσα
μείνε μακριά μου
Λύπη
Μονάχα
γίνεσαι..
και δάκρυ
και κύμα..
Πώς σε γιαλό
απογυμνώθηκες;

Λίγη είσαι!

Την αγάπη Της
κοινώνησα!
Φύγε! !

Με την σκέψη Της
λευτερώνομαι!


ΚΙΡΚΗ :

Φίλησε με
η αγκάλια Σου
λύτρωση

Δάκρυα της αγάπης μου
εξομολόγηση δέξου,
πλάι σου να 'μαι! ......


Η μέρα Αργεί!
....
Στις περιπλανήσεις
σκοτεινή ηύλη Σε τυλίγει..


Ήρθα
ρίξε πλάι
τα όπλα
Οδυσσέα..
αφέσου....

Παραδώσου!

'Ας γίνει
ο ίδρως,
ένα
όπλο ευδαιμονίας
και ειρήνης..

Το επιτρέψαν οι θεοί!


Έκλεισαν τα μάτια τους
Αυτός ταξιδεύει με το νου
Μα αγκαλιάζει Κείνη
...
Κείνη τρέμοντας
στο ποθητό στήθος
Κρέμεται στο όνειρο..


.......

Επιστρέψε ο Ηνίοχος
με την άμαξα
Ήρθε γοργάη Αυγή! ..Μαίρη Σκαρπαθιωτάκη
Μετάφρασεις


Circé et Ulysse

Nuit en moi
partez!
Qui persécutes-tu?

Dieux beaucoup!
Ancien
restes..


ODYSSEAS:

Solitude
calice
qui s'est allié avec le silence
et mon besoin est traité.

Ombre l'âme..
Il n'a pas appris
partir tant d'années?

KIRKI:

Continuez, devenez
Et mon obéissance aveugle!

Désirs éternels
en colère
Je vous commande
l'ombre devient moi!


ODYSSEAS:

Je suis désolé
la solitude
l'amour
Je démissionne
du coeur
seul les étoiles
Je me promène

Circé:

Il a erré vivant,
les êtres humains
avec de la chair
et les os ont repris..
de votre absence
J'ai mal..


Ulysse:

Je me transforme
Poudre éternellement
météoriser
de l'univers sans fin..

KIRKI

Invocation d'étoiles
des bons moments
Anespero light.

Mer
difficile
vous n'avez jamais été abattu
au pays d'Aya
cassé
vous montez les nuages ​​..

Ne crois pas.. Elle!


Ulysse:

Bonjour
chenille
Reste loin de moi
Désolé
Seulement
tu deviens..
Et déchirer
Et vague..

Comment aller
tu t'es déshabillé?

Juste un petit peu!


...... son amour
J'ai partagé!
Partir
Avec sa pensée
Je suis libre!


Circé:

Embrasse moi
tes câlins
rachat

Les larmes de mon amour
confession d'aveux
à côté de vous
....


La journée est longue!
....
Sur votre errance
la matière noire vous enveloppe..


Je suis venu
côte à côte
des armes
Ulysse..
Afeus..
Viens!

Soyons fait
un à la fois
une arme de bonheur et de paix.

Les dieux l'ont permis!


Ils ont fermé les yeux..
Lui voyage avec l'esprit...
Mais elle la prend
dans ses bras

Elle tremble
dans la poitrine souhaitable
Il est suspendu dans le rêve..


.......

Renvoyer le Iniohos
avec l'entraîneur
Dawn est venu vite! ..

Mary Skarpathiotaki


Circe and Odysseus

Night in me
go away!
Who are you persecuting?

Gods alot!
Ancient
remains..


Odysseus:

Loneliness
chalice
which allied itself with the silence
and my need is treated.

Shades the soul..
He did not learn
to leave so many years?

KIRKI:

Keep up, Become
And my blind obedience!

Eternal desires
in dark temper
I order you
shadow become me!


Odysseus:

I'm sorry
loneliness
love
I quit
from the heart
alone the stars
I walk around

Circe:

He wandered alive,
human beings
with flesh
and bones took over..
from your absence
I hurt..


Odysseus:

Turn into
Powder eternally
meteorizing
of the endless universe..

Circe

Star Invocation
of the good times
Anespero* light.

Sea
tricky
you have never been shot
in the land of Aya
broken
you climb the clouds..

Do not BELIEVE.. She!


Odysseus:

Hello
crawler
stay away from me
Regret
Only
you become..
And tear
And wave..

How to go
you stripped off?

Just a little bit!


...... Her Love
I shared!
Go away
With her thought
I'm free!


Circe:

Kiss Me
your hug
redemption

Tears of my love
confession of confessions
next to you.
....


The day is long!
....
On Your Wandering
dark matter is wrapping you..


I came
side by side
weapons
Odysseus..
Afeus..
Come on!

Let it be
one at a time
a weapon of happiness and peace.
Gods allowed it!


They closed their eyes
He travels with the mind
But she hugs her

Her trembles
in the desirable chest
Hanging in the dream..


.......

Return the Ιniohos
with the coach
Dawn came quickly! ..

Mary SkarpathiotakiΠηγή έμπνευσης αρχείο Οδύσσεια
Λεξιλόγιο
light internal =anespero
the god Sun=iniohos

Κιρκη Καιοδυσσεασ Kirkiandodysseus
Monday, August 6, 2018
Topic(s) of this poem: love,myth
COMMENTS OF THE POEM
Me Poet Yeps Poet 08 August 2018

JUST A SUGGESTION...YOU have posted too many poems more will read if you post smaller ones and singularly Kindly read my MOMS SMILES AND MOTHERS DAY TODAY AND TRANSLATE INTO GREEK SO MANY OTHER POETS HAVE TRANSLATED INTO SO MANY LANGUAGES MADAM

0 1 Reply
Mary Skarpathiotaki 08 August 2018

Thanks a lot of suggestions. I JUST reading carrefourly of yours poems.. thanks a lot

0 0
Georgios Venetopoulos 07 August 2018

Ωραία και ποιοτική δουλειά. Καλημέρα σας!

1 0 Reply
Mary Skarpathiotaki 08 August 2018

Thanks a lot ! My Teacher beloved Many thanks

0 0
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success