Nanay Poem by Catherine Agunat

NanayLahat na kabutihan ay nasa iyo
Pagmamahal mo sa ami'y wagas at hindi nagbabago
Pag-aruga mo'y walang makakapantay
Paggabay mo sa ami'y walang humpay.

Ina, sa iyo'y wala nang hihigit pa
Kahirapan ay hindi mo kailanman ininda
Buhay mo'y ipinuhuna't ipinusta
Mabigyan mo lang kami ng magandang bukas at ginhawa.

Sa pag-aaral nami'y hindi ka nagpabaya
Sa dami ng mga pangangailangan, alam naming nahirapan ka
Ngunit kahit na badyet mo'y kinakapos
Lagi kang may mabuting paraan, para kakulanga'y maisa-ayos.

Ina naming minamahal
Tunay at mapagmalasakit mong mga payo't pangaral
Ang nagbigay sa amin ng dunong at wastong asal
Salamat sa pag-akay mo't dakila pagmamahal

Nanay

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success