Catherine Agunat Poems

Hit Title Date Added
1.
Tula (Tagalog Poem)

Diyosa ng puso't isipan
Yamang di matutumbasan
Diwang nagbibigay buhay
Sa kaluluwang may tamlay
...

2.
Diwata Ng Kalikasan

Ang diwata ng kalikasan
Nalulungkot sa tuyong kapaligiran
Kaya lumuhod at nanalangin sa Kataas-taasan
Nawa'y ibuhos mapagpalang ulan
...

3.
To My Inspiration

In my solitary night,
You came without expectation
and embraced me
with your glimmering light,
...

4.
Where The Roses Never Fade

At the place where the roses never fade
Everywhere are countless topaz and jade
The water of the river is vivid
Its pebbles are so splendid
...

5.
With My Guitar

With my guitar
I can sing the song
of the spring breeze,
I can utter those words 
...

6.
Shield

For the rest of my life
O Lord, I will worship you
Your breath is my life
In your words, I'll never get tired
...

7.
I Love You

I love you....

I said it to you with the wind
playing like a puppy in the sand,
...

8.
Babangon Ako (A Poem For My Country Philippines)

Itinala mo man ako sa mga naghihingalo sa kahirapan
Siniraan mo man ako ng mga baluktot na kasinungalingan
Sa matinding kagipitan, ako'y isinadlak ng iyong kagagawan
Ngunit ang muli kong pagbangon, hindi mo mapipigilan
...

9.
Nanay

Lahat na kabutihan ay nasa iyo
Pagmamahal mo sa ami'y wagas at hindi nagbabago
Pag-aruga mo'y walang makakapantay
Paggabay mo sa ami'y walang humpay.
...

10.
Tulad Ng Agila

Tulad ng agila ay makakalipad
Sa mga ulap makakasadsad
Maiwawala lungkot at lumbay
Kung Poong Maykapal ang gawing antabay
...

Close
Error Success