Catherine Agunat

Catherine Agunat Poems

Diyosa ng puso't isipan
Yamang di matutumbasan
Diwang nagbibigay buhay
Sa kaluluwang may tamlay
...

Ang diwata ng kalikasan
Nalulungkot sa tuyong kapaligiran
Kaya lumuhod at nanalangin sa Kataas-taasan
Nawa'y ibuhos mapagpalang ulan
...

Hindi ka man isang pintor
Ng mga obra sa Roma
Pagmamahal mong wagas
Sa tahana'y ipinamalas
...

In my solitary night,
You came without expectation
and embraced me
with your glimmering light,
...

At the place where the roses never fade
Everywhere are countless topaz and jade
The water of the river is vivid
Its pebbles are so splendid
...

With my guitar
I can sing the song
of the spring breeze,
I can utter those words 
...

For the rest of my life
O Lord, I will worship you
Your breath is my life
In your words, I'll never get tired
...

I love you....

I said it to you with the wind
playing like a puppy in the sand,
...

Itinala mo man ako sa mga naghihingalo sa kahirapan
Siniraan mo man ako ng mga baluktot na kasinungalingan
Sa matinding kagipitan, ako'y isinadlak ng iyong kagagawan
Ngunit ang muli kong pagbangon, hindi mo mapipigilan
...

If the science of life is 'biology'
Surely, it is when
I came to the world
through the natural way.
...

11.

Sa pagbuhos ay hindi mapipigilan
Panaghoy ng halamang uhaw ay pinagbibigyan
Lupang tigang ay binubusog at dinidiligan
Inaanod mga alikabok ng nakaraan
...

The moon is full and three - quarters high,
When his urbane - look appeared to the
lucid imagination of this two- eye.
Dressed in tuxedo with a refined figure
...

I yearned for freedom and success
So to selfish dreams I poured my best
But they all crumpled and fall apart
When God suddenly poked my heart
...

14.

Lahat na kabutihan ay nasa iyo
Pagmamahal mo sa ami'y wagas at hindi nagbabago
Pag-aruga mo'y walang makakapantay
Paggabay mo sa ami'y walang humpay.
...

If I will love you, can you soothe all my sorrow
Can you erase doubts and fears that I have
Can you catch all tears falling from my eyes
Will you open the window of my heart
...

I remember so well the day in my life you came
You have the most beautiful smile while you ask for my name
Though I did not know you well, my trust you swiftly gained
From that moment, we became close and love between us begins
...

Once you kiss and hug me tight
I maybe the joyous soul tonight
Under the tremendous moonlight
I will dance and celebrate all-night
...

DearJohn, my darling son
Joy of my life, my only one
In every poem I write, you're the lyrics and rhyme
Gift of the Divine, sweet child of mine
...

Talulot ng nakaraan

Nakasukbit sa puso't isipan
...

Tulad ng agila ay makakalipad
Sa mga ulap makakasadsad
Maiwawala lungkot at lumbay
Kung Poong Maykapal ang gawing antabay
...

The Best Poem Of Catherine Agunat

Tula (Tagalog Poem)

Diyosa ng puso't isipan
Yamang di matutumbasan
Diwang nagbibigay buhay
Sa kaluluwang may tamlay

Pantig ay kaaya-aya
Taludtod ay may tuwa
Aliw-iw ka ng tagsibol
Sigla sa iyo umuusbong

Piyano't gitarang kay lamig
Sa tugmaang bawat pantig
Ay alab na ubod init
Buhay, daigdig ko't langit.

Catherine Agunat Comments

david villegas 09 February 2019

sino ba si catherine agunat?

1 0 Reply

Catherine Agunat Popularity

Catherine Agunat Popularity

Close
Error Success