Hlukanisani welcome mngomezulu


Nozipho Lalela - Poem by Hlukanisani welcome mngomezulu

Nozipho Lalela!
Nozipho lalela, mamela ngikuhlebela.
Yiminjunju yezinhlungu nesizungu
Okudala ukuba ngikubone uligugu.
Nozipho lalela, mamela ngikuhlebela.
Ngikuhlebela ngicela umzuzu qha!
Ngikuhlebela ngengonyuluka
Kaqiniso.

Bath'unguNozipho onenhlonipho,
Ogabe ngobuhle bezitho zesimilo
Kepha mina lokho kangikugqizi qakala
Ngoba noma bengath' unguNosipho
Mane mina ngenxusa isipho kuNozipho
Ngifumbethe iqiniso.
Ngiwafunge amabhele abelethene lolu luze
Izimfihlo namachilo, kukuwe ukuba uyalwenza
Ucwaningo.

Isipho sakho Nozipho siyoba yitham'sanqa lesipho
Kim'.
Lelophimbo lakho Nozipho lingikhumbuza
Impilo enganamachilo Nazimfihlo.
Kuwe Nozipho ngicela ithuba lokugonyuluka
Ngemfihlo yenhliziyo emafindofindo.
Ngimqondo phelele ukuba okwamanje ngiseyize
Leze, kepha nam'lomuzwa ungihlasele ngingazelele.

Nozipho ngiphe leso sipho ukuze nam'
Ngizoba nguSipho obunjwe nguNozipho.
Nozipho yinye vo lemfihlo yephimbo lakho
Eyonkeneneza ezindlebeni zam'kuhle
Komzwilili.
Linye vo lelolanga oyogonyuluka ngemfihlo
Yephimbo lakho Nozipho.

Nozipho nguwe ongumnini walesosipho
Esizakuqaqa lamafindo enhliziyo
kaSipho naye achume nempilo, kwazise usefile
yilesisifo.
Ngumzuzu qha engiwenanayo.
Yiminjunju edala ukuba ngikukhumbule
Noma usuhembe Ntandokaz.
Uligugu likaSipho elifumbethe izipho.
Nozipho ngilalele, mamele ngikuhlebele
Ngemfihlo kaSipho.


Comments about Nozipho Lalela by Hlukanisani welcome mngomezulu

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Friday, May 18, 2012[Report Error]