MELVIN BANGGOLLAY

Veteran Poet - 1,139 Points (11/07/1975 / Natonin, Mountain Province, Philippines)

Origin Of Maducayan - Poem by MELVIN BANGGOLLAY

ORIGIN OF MADUCAYAN
Melvin Banggollay

Inggo pun ey kar-argo
Ey nataguwen dahe tago
Awed kano sey tiempo
ippon makan da sey tago
Te ajipon namusvos da paguy
Assi at annat inggi ey kumatoy;
Adjuwen kanu da natoy
Mansasakit, man-uurangoy

Asse sanat, umawid da tago
Te anna pige e jummato
Utut e mangan asse pap-ayo
Assi at sakit ey mal-lipolipo;
Tineynan da kanu da gusi da
Asi at ajuwen ey parakson da
Asse liyang ad Garung ey kananda.
Kon awed kanu jua ey ansunod
Ey nateynan te ajida nakaunod
As dahe umayo ey man-uunud
Ad linayen ilin da susunod.

Nampu-uli da jua ad Linayen
Ey umivi-ivil ganas sey pudayen
te amud uret da asse daren
te ippon kinan da ganad Linayen
Jumatong dapon, ummoy se laraki
Man-ilas makan no awed inani
As dahe arang kon inamin da inggi
Urey da pap-ayow, namin da impati.


Inila napon ey awed se payow
Paguy na angkatuod ey nadaryow
Luknitan napon, anna ey nabgasan
Umani da pey at asida at mangan.
Jummakor da jua te anna se inani
Ey am-maan da pige ipakni-pakni
Ta aii aminun dahe utut ey inggi
Ganas vumaro ugon tiempo sey ili.

Vummaro pon sey anna ey tiempo
Annat da marungey ey tat-tago
Asse pudayen ey mangar-aryo
Man-ullalim pey da ujom ey jumallo.
At amud gey ragsak da man-ila
As dase jua ey teneynan da
Te anna met tut-uwa ey natago da
At anna ugon ey danakkur da.

Amud gey ragsak da aman ina da
Te anna inila da dase anak da
Ey nateynan asse umayowan da
sey tiempon inggi ey jummato gela.
At siana da umajo at Linayen anna
At da ujom umoy da ad Kalinga
Nangkiwaar at nan-anap as asawa
Aginggana umaju da asse kaluta-luta.


Comments about Origin Of Maducayan by MELVIN BANGGOLLAY

 • (8/7/2013 10:35:00 PM)


  maunudak bassit iman adi...gawis san poem adi.
  matagotago si sak-en.(inyaman tako- pakitranslate mo man adi)
  (Report) Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • (8/7/2013 10:28:00 PM)


  ma-unudak bassit sin salita mo gayyem.(at da ujom umoy da ad kalinga-adda daduma umay da ed kalinga) (Report) Reply

Read all 2 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, July 30, 2013

Poem Edited: Wednesday, July 31, 2013


[Report Error]