Explore Poems GO!

Sa Hagupit Ni Yolanda, Nagkabuhol-Buhol

1. Ang laki sa layaw, magsalawal ma'y aliswag.

2. Ang di lumingon sa pinanggalingan, hindi makatatawid ng karagatan.

3. Ang bibig ng ilog iyong masasarhan hanggang wala ka sa langit.

4. Huwag kang magtiwala sa guhit, sa malabong mata'y garing pa rin.

5. Ang hirati sa bahag, karaniwa'y hubad.

6. Ang sakit ng kalingkingan, di makararating sa paroroonan.
Read More

Tuesday, October 21, 2014
Topic(s) of this poem: Suffering
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
The typhoon Yolanda inflicted both physical and spiritual disaster on the Filipino people. This poem reflects the configuration of the catastrophe.
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

If You Forget Me

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

7/23/2021 5:37:50 PM # 1.0.0.663