Salamat

Gugurang,

Salamat sa saro pang aldaw,

Salamat kun may masunod pa,

Kun ini na an kasagkuran,

Salamat.

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM