Explore Poems GO!

Trajectorya Ng Masuyong Hampas-Lupa

PAGSUBAYBAY SA TRAJEKTORYA NG MASUYONG HAMPAS-LUPA

Ngunit bakit ka nangahas na sa akin ay lumiyag
Di mo baga natalastas na ako'y may ibang hanap?
- Awit-BayanDumarating sa gilid ng burol ang dayuhan

Pagkatapos ng dyugdyugan, anong mapapala?
Read More

Tuesday, October 21, 2014
Topic(s) of this poem: homesickness
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
Strangers are encountered in everyday life, proving to be mirror-images or projects of one's passage through the homeland. The stranger turns out to be your most intimate self.
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

Dreams

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

7/30/2021 7:21:44 PM # 1.0.0.666