Tulad Ng Agila Poem by Catherine Agunat

Tulad Ng Agila

Tulad ng agila ay makakalipad
Sa mga ulap makakasadsad
Maiwawala lungkot at lumbay
Kung Poong Maykapal ang gawing antabay

Tulad ng agila ay sasagana
Kung gagamitin mga natanggap na biyaya
Kukong pandagit man ay wala
Meron namang kamay at paa

Tulad ng agila, masasapawan ang bagyo
Pag sa Lumikha manalig nang buong puso
Sa paglipad ay di mapapagod
Kung may tiyaga sa pagluhod

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success