Ulan Poem by Catherine Agunat

Ulan

Rating: 4.5

Sa pagbuhos ay hindi mapipigilan
Panaghoy ng halamang uhaw ay pinagbibigyan
Lupang tigang ay binubusog at dinidiligan
Inaanod mga alikabok ng nakaraan

Taguktok ng patak ay kay inam pakinggan
Maragsa o banayad man, aliw-iw ay kagigiliwan
Bawat nilalang ay kinakausap at inaawitan
Nag-aanyaya na ito'y sasaliwan

Kung indayog nito'y marahang sasabayan
Isipan ay dadalhin sa hinaharap o sa mga nagdaan
Hatid ma'y kalungkutan o kaya'y kaligayahan
Tugon ng puso ay hindi mailalarawan

Kung kahilingan ko sana'y diringgin
Na sa muling pagbagsak, kaluluwa ko'y tangayin
Nang makapaglakbay sa ihip ng hangin
Tiyak lulundag sa tuwa itong aking damdamin.

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success