Pradeep Pathak

Rookie (25-Aug-1979 / Uttarakhand)

Pradeep Pathak Poems

1. Desire.... 5/7/2008
2. Defeat... 5/8/2008
3. Waves... 5/9/2008
4. My Mother.... 5/10/2008
5. New Morning.... 5/10/2008
6. For You....Ever & Forever 5/10/2008
7. Death..... 5/14/2008
8. On Mumbai - Aaj Shabdon Ka Mol Kya Hai..... 12/12/2008
9. The Journey - On A R Rahman 3/17/2009
10. Mai Sukun Se Hun...! 11/16/2009
Best Poem of Pradeep Pathak

Defeat...

Aasma saaf hai,
Sub her roz ki tarah kaam per hain...
Kuch adhpanpey phool bhi aaj khiley hain...
Muskuraatey dikhe hain.
Hawa main kuch tahandak mehsus hui hai...
Sub aman chain aaj mere gaon main hai...
Achanak khamoshi tooti...
Budhe kaka ne laathi thaami aur poocha...
Aankhir aaj ye huwa kyun hai?
Ye shor jo mara huwa tha-
aaj ye jaga kyun hai?
Unke tazurbey ko sub bhul chuke the..
Sub shor ki aor daur chuke the...
Kaka ne chotey adney se bachhe ko dekha...
aur pooch padey...
Bata beta aankhir kyun sub log daur chaley...
Bachha bola ...

Read the full of Defeat...
[Report Error]