Poems

Hit Title Date Added
1.
DANTELA ROŞIE
de ce oare aş vrea să spintec pielea ta ca pe o dantelă roşie
de ce oare aş vrea să îţi ating creierul
să-l ţin în mâini şi să-i spun iată-te în sfârşit iubitule
de ce oare aş vrea să înghit singurătatea ta ca pe o carne crudă
de ce oare l-aş căuta pe dumnezeu doar ca să-i smulg unghiile una câte una
de ce oare aş vrea să-ţi pipăi genele
doar ca să mă-ncredinţez că am contact sexual cu un înger
de ce oare vorbesc ca o femeie pierdută şi prăbuşită sub felinare.
...
2.
RED LACE
why would I want to rip holes in your skin like red lace
why would I want to touch your brain
to hold it in my hands and say, finally you're here, my love
why would I want to gulp down your solitude like raw flesh
why would I seek god to pull his fingernails out one by one
why would I want to caress your eyelashes
to make certain that I'm having sexual contact with an angel
why do I talk like a fallen lost woman under the streetlights?
...
3.
DANSURILE
la noapte voi dansa şapte ore
pentru viaţa şi moartea mea cu hăţuri de catifea
apoi pentru dragostea cu inele şi belele
apoi pentru cuţitele tocite din măruntaiele îndoite
apoi pentru spaimele trimise la naiba ştie cu viclenie
apoi pentru dumnezeu sprijinit de-un zid ca un travestit
apoi pentru diavolul care face focuri mici în odaia de granit
iar la sfârşit voi dansa pentru sângele răsturnat
în troaca subpământeană a unui obiect zburător neidentificat
(puterea mea de distrugere şi de iubire e mare).
...
4.
DANCES
tonight I'm going to dance seven hours
for my life and my death with silken reins
then for love with rings and troubles
then for dull knives from serpentine bowels
then for fears sent cunningly no one knows where
then for god who slouches against the wall like a transvestite
then for the devil who lights the little flames in the granite chamber
and in the end I'm going to dance for the blood spilled
into the subterranean trough of an unidentified flying object
(my power of destruction and love is strong).
...
5.
POFTA
muşcătura-ntre coapse vine de la o poftă
pe care nici cuţitul nu poate să o taie
care te face bucăţele te înmoaie
te desdoaie hoţeşte te pune la pământ
te aruncă-ntre mărăcini te înnegreşte
mânca-o-ar raiul de flămânzenie şi spurcăciune
care-ţi suge măduva lăcomeşte
porcii să o hăpăie să o stâlcească
femeia nebună bărbatul bolnav într-o cârciumă cu ciori
pădurea verde din vene pluteşte pe nori
bea tutun şi călăreşte un catâr de peşte furat
fie că suntem stăpâni cu genunchii zdrobiţi sau omorâtori şi hoţi
o groapă mică sau mare ne aşteaptă pe toţi
păr tăiat păr tăiat o sminteală neagră de legat şi dezlegat
am iubit până-n plăsele am iubit la cântar
rachiul din trup s-a făcut cal beat cu har
strâmbăciunea şi-a-ndreptat picioroangele de foc
vulturii şi corbii m-ar mânca
de nu mi-aş ciopârţi cu toporul pofta belea
sărută-mă până mi se clatină dinţii
zgârie-mă până la ultimul os
trage-mă de păr frige-mă fă-ţi păcat cu mine
că mi s-a uscat inima sărăca de ea întoarsă ca o mănuşă pe dos
...
6.
LUST
the bite between the thighs comes from lust
that a knife often cannot cut loose
that chops you into pieces softens you
that slyly unbends you sets you back on earth
that tosses you into briers turns you black
the heavens may eat you with their yearning and squalor
that may remove your marrow with greedy suck
pigs may gobble it chew it
the madwoman sick man in a tavern with crows
a green forest in the veins floats on clouds
drinks tobacco and rides a stolen fish-mule
we're either masters with broken knees or killers and thieves
awaiting us all a small or big grave
hair cut off hair cut off a black insanity to tie and untie
I loved to the hilt I loved by heft
the brandy in my body became a horse tipsy with grace
deformity straightened its stilts of fire
vultures and ravens may devour me
lest I axe to bits the burden of my lust
kiss me until my teeth fall out
scratch me down to the bare bone
pull my hair light my fire take me to make a sinner of
because my poor inside-out heart has dried up like an glove
...
7.
FLORĂREASA
cred că eşti moartea ce va veni în formă de bărbat
pentru că moartea nu poate fi decât un bărbat
singur zgribulit şi beat
în nici un caz moartea nu este femeie
nici măcar suprafemeie cu trupul perfect ascuţit ondulat
doar bărbat poate fi bărbat matur cu sexul mat
florăreasa de mine nu îl aşteaptă să-i cadă la pat
balena sinucigaşă îl zăreşte la mare depărtare
cum stă şi bea tequila cu mişcări încetinite dintr-o sticlă pe sfert
sunt deja drogată după el bărbatul mahmur
părăsit de alte femei dar deloc fragil ori steril
cu tărie de beznă cu gust de sticlă pisată
după o noapte de dragoste la distanţă îl simt ca o ghirlandă pe şold
precum metisele din hawai
descolăcesc părul în şuviţe de şopârlă
ca să-l clocesc până va fi fluture cap de mort
în uterul meu de iasomie-n saramură
stă bărbatul care e moartea şi bea tequila
îl zăresc de departe îi fac semn de rămas bun cu năframa
el coboară pe scara rulantă spre mine
apoi aprinde un licurici şi-mi arde părul tăiat
părul ars pentru el pentru moartea mea bărbătească de bărbat.
...
8.
THE FLOWER GIRL
I think you're the death who will come disguised as a man
because death can only be a man
solitary wizened drunken
in no sense is death a woman
not even a superwoman with a perfect body sharp curvaceous
death can only be a man mature with a tarnished sex
the flower girl in me can't wait to fall into bed with him
the suicidal whale spies him far across the sea
how he sits and sips tequila slowly from a bottle a quarter full
I'm already hooked on him the man with a hangover
abandoned by other women but never delicate or sterile
with the power of darkness the taste of a broken glass
after a night of love I feel him distant like a garland around my hips
as the metis in hawaii uncoil their hair in lizard-like braids
to hatch him until he's a death's head moth
the man who's death and drinks tequila is
in my uterus pickled in jasmine
I spy him from far away and wave goodbye with a handkerchief
he descends toward me on an escalator
then lights up a firefly and burns my hair cropped short
my hair burnt for him for my manly death of a man.
...
9.
HOC EST CORPUS MEUS
măruntaie oase şi sânge
tuburi de vene şi piele grea
cratere mici deschise ca gurile peştilor la suprafaţă
păr negru tăiat limbă umedă
unghii retezate şi dinţi
acesta este corpul meu altul nu am
iar dac-ar exista un al doilea n-aş şti ce să fac cu el
ajunge unul singur
ajunge un singur corp
e îndeajuns folosit
(îmi face oricum spaimă).
...
10.
HOC EST CORPUS MEUS
entrails bones blood
tubes of veins and heavy skin
small craters open like fish mouths at the water's surface
black hair cut short wet tongue
short nails and teeth
this is my body I have no other
and if I had I wouldn't know what to do with it
just one's enough
one single body's enough
gets used enough
(anyway it frightens me).
...

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

2/24/2021 8:41:46 PM # 1.0.0.504