Yenzokuhle Busakwe

Rookie - 24 Points [MdakOMNYAMA] (1999-06-11 / East London)

Yenzokuhle Busakwe Poems

1. Abortion 2/18/2019
2. Kanti Uthando Luyintoni? 2/19/2019

Comments about Yenzokuhle Busakwe

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Yenzokuhle Busakwe

Kanti Uthando Luyintoni?

Ndiluvile uninzi lukhala lukhalaza luxhelekile luzizibuza luziphendula kodwa nkqi ufumana impendulo.
Bambi basele nentliziyo zidlakadlaka zidlakaziwe zixhatshaziwe zixhelekile zinemigqobho zingenatywineka.
Owu! madoda bambi bathabatha imiphefumlo yabo, bambi balala imiqamelo imanzi bekhala izijwili, bambi bathi andinabasele kwazi uthanda kwakhona.
Thando ingaba ngenene uyilento kuthiwa uyiyo na?
Thando ingaba ukhona na ngokwenene ngoba sele ukhangeleka ngokungathi uligama nje elisetyenziswayo lokuqhatha lilukukuhle uninzi.
Thando, ingaba bangaphi abakhala ngawe imihla nezolo? ...

Read the full of Kanti Uthando Luyintoni?
[Report Error]