Antjie Krog Poems

Hit Title Date Added
1.
African love song

neither the moist intimacy of your eyelids fair as fennel
nor the violence of your body withholding behind sheets
nor what comes to me as your life
...

2.
Land

under orders from my ancestors you were occupied
had I language I could write for you were land my land
...

3.
Niether family nor friends

tonight everything speaks through the dead
towards me
your brittle bundle of bones
...

4.
Since we

since we started walking
this road the irises
finished blooming the still
abandoned eyeballs of
...

5.
Morning tea

while she makes tea something strangely
familiar flows down her inner thigh. like ink.
after many years she bleeds again.
...

6.
MA SAL LAAT WEES

dat ek na julle toe terugkom
moeg en sonder herinnering
dat die kombuisdeur oop is ek

inskuifel met tasse haastige presente
in die gange sluip rond my gesin
se verdrieteige drome ruite aangepak

van hulle verlate taal in die harde
badkamerlig borsel ek my tande
druk ‘n pilletjie op my tong: Do.

dat ek verbyloop waar my dogter slaap
haar lakens netjies geplat onder haar ken
op die spieëltafel steier sywurms in goud getoom

dat ek my seuns verby kan kom
fronsend teen kussings aangevuis
hul onrugstige ondertone kneus deur die kamer

dat ek ‘n naghemp vroetel uit die laai
inglip in die donker skreef agter jou rug
dat die warmte na my oorvloei

maak my nog digter nog mens
in die hinderlaag van asem
sneuwel ek tot vrou.
...

7.
WHAT THE STARS SAY

(fragment)
the stars take your heart
because the stars aren't the least bit hungry for you!
the stars exchange your heart for the heart of a star
the stars take your heart and feed you the heart of a star
then you'll never be hungry again

because the stars say: ‘Tsau! Tsau!'
and the bushmen say the stars curse the springbok's eyes
the stars say: ‘Tsau!' they say: ‘Tsau! Tsau!'
they curse the springbok's eyes
I grew up listening to the stars
the stars say: ‘Tsau! Tsau!'

it's always summer when you hear the stars saying Tsau
...

8.
WHERE I BECOME YOU (9.)

9.

herfs die enkelheid uit jou slaap voor dagbreek
alle sinjale swerf deur jou tong
en ons hou mekaars bloed in bewaring
my geleefde
my geloofsang verrukte

jou onbedingbare asem
maak van ons apartes
mettertyd
o my gelyfde lief
swaartekrag-talmend, almalmagtig: ons
...

9.
WHERE I BECOME YOU (9.)

9.

autumn the singularity from your sleep before dawn
all signals roam through your tongue
and we hold each other's blood in trust
my lived one
my faithsong enraptured

your non-negotiable breath
makes of us separate ones
in the course of time
o my embodied love
lingering in gravity, all-powerful: us
...

10.
WHERE I BECOME YOU

Toen uw vel schreeuwde vatten mijn beenderen vuur.
Hugo Claus
1.

jy kom my omhaal
aan die anderkant van die wêreld
jou roep hoor ek
bibbernagblou en ge-
blind aan stralende gebeentes

by jou my snerpende kop

onwillig behaar
geuromgord
begin jy die ek uit die self knoop
die onskendbare eens
laat jy los in vele

uit-mekaar-uit-neer-sit
losmakend die een stuk uit die ander
sodat die verbintenisse voortvouend
blyk in die ondraaglik meeskrywende a-
sem ongekloofde rose

om uit-
mekaar-te-haal
die ek
van die ook-ek
die jy
van die byna-
jou-in-my

hoor, sê jy, hoe on-
naspeurbaar treur
die dieptesig van liefde
...