Black Consciousness Poetry BCP


Do you like this poet?
0 person liked.
0 person did not like.


'' Black Consciousness Poetry is a movement that was started by four young men who established themselves as

arts. Through the art of poetry they came to a realization that they need to raise awareness on the injustices that continue to plague their people.''

Black Consciousness Poetry stands for:
VALUES
a.Awareness: Being an African who acknowledges that the ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Quotations

more quotations »
  • Quote: ' We are quick to name, forgetting that sometimes words can imprison.'

    Quote: ' Privilege soon begets ignorance.'

    Quote: 'Some souls are the beacon, million beams ...
    BLACK CONSCIOUSNESS POETRY
Read more quotations »

Comments about Black Consciousness Poetry BCP

---
There is no comment submitted by members..
Best Poem of Black Consciousness Poetry BCP

Inkonjane, Inyoni Yezulu.

Ngizishaya isifuba
Ngiyaziqhaja ngobumina.
Njengemvemvane ngimuhle
nje.
Ngithe njo, ngizibuka emthonjeni.
Ngisho ngimamatheka, ngimoyizela,
ngiyimbali yalelizwe.

Ngizishaya isifuba
Ngiyaziqhaja ngebala lami.
Ngimnyama kuhle komhlaba
Wokhokho mkhulu.
Ngimuhle njengendalo kaMdali, hhayi
Phela mina ubuhle bami obendalo.
Kuzo zonke izizwe ziphelele
Ngizihambela ngedwa nje.
Ngiyindoni yamanzi, ngikhanye
okwezihlabathi zolwandle.
ngigcwele okwejuba, nginguketshezi
okukancede.Hhhayi ngimuhle kodwa.

Ngizishaya isifuba.
Ngobuhle ...

Read the full of Inkonjane, Inyoni Yezulu.

PoemHunter.com Updates

[Report Error]