Menu

Profile of Gadiuta Doru

Popularity
Biography
Nume ş i prenume DORU GÃDIUŢ Ã


Locul ş i data naş terii 19.05.1954 Bucuresti


Debut muzical AUTOR COMPOZIŢ II, TEXTE Ş I POEZII. MEMBRU ÎNSCRIS LA UNIUNEA COMPOZITORILOR ROMÂNI.


Debut literar 1972 Încercare de debut la Scânteia Tineretului la secţ iunea de poezie. Dat fiind faptul că prima po ...

Comments

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/22/2021 4:58:18 AM # 1.0.0.418