Gadiuta Doru

Explore Poets GO!
Popularity
Biography

Nume ş i prenume DORU GÃDIUŢ Ã


Locul ş i data naş terii 19.05.1954 Bucuresti


Debut muzical AUTOR COMPOZIŢ II, TEXTE Ş I POEZII. MEMBRU ÎNSCRIS LA UNIUNEA COMPOZITORILOR ROMÂNI.


Debut literar 1972 Încercare de debut la Scânteia Tineretului la secţ iunea de poezie. Dat fiind faptul că prima po ...

Popular Poems
1.
Destin Neajutorat

Pe undeva de dincolo de munte,
Se află -n treacă t ş i iubita mea,
S-a ră tă cit pentru un pumn de fructe
Ş i-n noapte am pierdut o stea.
...

2.
Totusi Iertam

Nu plânge cu lacrimi de vină ,
Greş eala te duce-napoi
Ş i totu-i acum o ruină ,
Iubirea, visarea ş i noi.
...

3.
Se Alege

Te uită cum se duce noaptea,
Nisipuri cresc în mine iară ,
M-acopă r ş i ră mân cu ş oapta
Celor ce vin ş i mă separă .
...

4.
Paiata

E drept aş a, doar o paiaţ ă ,
Să fii certat ş i pă ră sit,
Vândut ca sclavul într-o piaţ ă
Ş i bun la gust sau jumulit?
...

5.
Umbra Noptii

Dor în noapte, cale lungă ,
Porţ ile mi le-ai deschis.
Drumurile au să m-ajungă ,
Chipul tă u e doar un vis.
...

Comments

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

8/5/2021 9:57:44 PM # 1.0.0.669