Poems

Hit Title Date Added
1.
Destin Neajutorat
Pe undeva de dincolo de munte,
Se află -n treacă t ş i iubita mea,
S-a ră tă cit pentru un pumn de fructe
Ş i-n noapte am pierdut o stea.
...
2.
Totusi Iertam
Nu plânge cu lacrimi de vină ,
Greş eala te duce-napoi
Ş i totu-i acum o ruină ,
Iubirea, visarea ş i noi.
...
3.
Se Alege
Te uită cum se duce noaptea,
Nisipuri cresc în mine iară ,
M-acopă r ş i ră mân cu ş oapta
Celor ce vin ş i mă separă .
...
4.
Paiata
E drept aş a, doar o paiaţ ă ,
Să fii certat ş i pă ră sit,
Vândut ca sclavul într-o piaţ ă
Ş i bun la gust sau jumulit?
...
5.
Umbra Noptii
Dor în noapte, cale lungă ,
Porţ ile mi le-ai deschis.
Drumurile au să m-ajungă ,
Chipul tă u e doar un vis.
...

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

2/27/2021 7:32:01 AM # 1.0.0.504