$(window).on("load", function () { ga('send', 'event', 'Şiir Detay', 'Şiir Okuma', 'ro'); });
Menu

Paiata

E drept aş a, doar o paiaţ ă ,
Să fii certat ş i pă ră sit,
Vândut ca sclavul într-o piaţ ă
Ş i bun la gust sau jumulit?

E drept aş a, doar o paiaţ ă ,
Ş i bun la râs, la plâns deodată ?
Cu suflet orb, el n-are viaţ ă
Dar mulţ umeş te lumea toată .

E drept aş a, doar o paiaţ ă ,
Nu are foame si nici sete,
C-o gaură în dreptul minţ ii,
Acoperită doar de plete?

E drept aş a, doar o paiaţ ă ,
Ba e nebun, ba-i să nă tos?
Ş i ciopârţ it, legat cu aţ ă ,
El vede lumea tot pe dos.
Gadiuta Doru
Tuesday, May 31, 2011
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES

Stopping By Woods On A Snowy Evening

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/26/2021 4:49:00 PM # 1.0.0.442