Lindelwa Msibi

Rookie (12 november 1994 / Siteki)

Do you like this poet?
0 person liked.
0 person did not like.


I am a very young swazi girl who is passionate about poems
and anything that has to do with art.i have a great sense of humour and the most sweetest smile.i love helping out wherever and whenever i care. more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Comments about Lindelwa Msibi

---
There is no comment submitted by members..
Best Poem of Lindelwa Msibi

Awu Phindze Simakadze!

Kuyawute kube ngunini?
Utsi kuyawukwendlula lokuhlupheka
utsi kuyawukwendlula lokuba lite
utsi ngiyawuyekela kukhala
utsi ngiyake ngikuve kukhululeka
awu phindze simakadze
lomhlaba uyahlaba!

Besuke bachaza kutsini nabatsi'uyahleka'
ngitjeleni, nimangaliswa yini?
Yini kujabula?
Hha nabo bangibukela kungatim
kusho kutsini kuphila kahle
hha! nabo bamangala!

Kuyawute kube ngunini yesomandla?
Uyangibukelela, eludzakeni ngiyabisha.
Kuyawute kubuye emadada eThekwini yini?
Anginalutfo, anginani, ngisindzindzi nje.
Ngiyakuhlonipha, ...

Read the full of Awu Phindze Simakadze!

PoemHunter.com Updates

[Report Error]