Aming Ama At Ina Poem by Grace Svensson

Aming Ama At Ina

Kayo ang dahilan
Ng aming pagsilang
Pagod at hirap inyong inilaan
Para kami ay malinawanagan

Gabi ay inyong ginawang araw
Kayo ay walang kapaguran
Sa matinding ulan, sa mainit na araw,
Kayo ay walang humpay na lumaban

Aming kabataan inyong pinagyaman
Pinuno aming buhay ng halos halakhakan
Inalalayan sa unang pakhakbang
Pati sa lamok di pinadapuan

Mahal naming Ama't Ina
Kayo ay nais naming pasalamatan
Sa lahat ng pagmamahalan
Sa amin ay inilaan

Kami ay pinalaki ninyo
Ng di humahapo
Sa buhay ng delubyo
Ay hindi sumasamo

Kung hindi dahil sa inyo
Kami siguro ay nagapo
Ng mga suliranin na di mahinto
Kayo ay aming pakamamahalin ng walang hinto.

Sa inyong pagtanda
Kami naman ang mag-aalaga
Aarugain kayo ng buong kaluluwa
Magtataguyod sa inyo ng walang sawa

Ang iyong paghihirap ay walang kabayaran
Hanggang sa wakas kayo ay aming iingatan
Pagmamahal namin sa inyo ay ipararamdam
Hanggang takipsilim ay magpaalam.

CopyrightGrace Svensson
January 26,2018

Friday, January 26, 2018
Topic(s) of this poem: parents
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Grace Svensson

Grace Svensson

Philippines / Sweden
Close
Error Success