Halika Tayo Ay Magpinta Poem by Grace Svensson

Halika Tayo Ay MagpintaHabang nagpapahinga
Nagising kaisipan
Sa bagong ideya
Na kanina pa nais dumaan

Dumeretso sa garahe
Kumuha ng brotsa
Tela at pangkulay
Iayos lahat na mga bagay

Huwag kalimutan
Ang tubig
Lagyan ng coca-cola
O asukal at halu-haluin

Na maging matingkad
Kulay na gagamitin
Mamumukadkad
Sining na gagawin

Alisin ang isipan
Habang nagpipinta
Mas makakagawa ka
Ng mga bagay na kay ganda

Hayaan ang kaluluwa
Yaong magdesisyun
Mas malaya ang kaisipan
Mas maganda ang resulta.

Maya-maya pa
Maglalaho lahat ng di magandang nadarama
Gagaan ang sarili
Magiging masaya

Sa bawat sandali
Ako ay natataranta
Pagpipinta
Kumakanlong sa akin tuwina.Copyright © Grace Svensson
February 8,2018

Friday, February 9, 2018
Topic(s) of this poem: art
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Grace Svensson

Grace Svensson

Philippines / Sweden
Close
Error Success