Ang Dakilang Adhika Poem by Hime Hiroda

Ang Dakilang Adhika

Mahigit tatlong siglo ng dusa, dugo at luha
Tiniis nila para sa 'sang dakilang adhika
Para sa hinaharap, bayani'y nagpaalipin
Kahimanawari'y kalayaa'y sa 'tin masalin
Kahit pa sila'y silain ng mga puting uwak
Para sa 'ting bandila, kanilang dugo'y dumanak

Asul na ang langit at ang ilog ay 'di na pula
Ngunit si Inay, tayo pa rin ang inaalala;
Ang umasa ang Pinoy sa dayuha'y 'sang patibong!
Sila'y manlulupig na pakunwari'y tumutulong
Hahayaan bang maghari ang pang-aalipusta?
'Di kaya'y sa mga bayani'y ito'y pangdurusta?

COMMENTS OF THE POEM
Manonton Dalan 30 April 2011

makbagbag damdaming tumutulay sa dugong nangungulay...pero ngayon dayuhan ka na.

0 0 Reply

Do Not Stand At My Grave And Weep

BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success