Explore Poems GO!

Ang Hagdan Ng Buhay

Ang buhay ay hagdan na bawat baitang
ay mayroong turo't iniiwang aral.
Ang dulo ng hagdan ba ay narating mo
Anu-anong aral ba'ng naiwan sa iyo

Pagkabata’y una nating dinadatnan
Doo'y may mapupulot na konting aral
Ang buhay ng bata ay di laging tamis
Doo'y mayro'ng lumbay, may hapdi at sakit
Laruang nawala, kaibigang lumayo

O kagat ng langgam ay pagkasiphayo
Read More

Monday, September 21, 2009
Topic(s) of this poem: life
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

7/29/2021 8:46:08 PM # 1.0.0.666