Pacific Hernandez Poems

Hit Title Date Added
1.
Ang Aming Magulang

Sa isang mag-anak ay meron pa kaya
Na sa ama't ina'y higit pang dakila
Na kahit sa angkang mahirap nagmula
Ang para sa anak, lahat ay ginawa
...

2.
Love Letters

When she was far away, to her I brought you near
And in time of discord, for you I intervened
When she's in doubt I told her how you really feel
When you're at fault apologies I brought to her
...

3.
Yesterday

Yesterday, you were only a whisper away
But fearing that the meaning of love might only be lost in the air
Words remained unspoken
Till you became a thousand yesterdays away
...

4.
Naked I Came

Into this world naked I came
Because naked You sent me
But temptation is everywhere
Widely scattered on my way
...

5.
What's In A Group Name

Why are fish uneducated
When they frequently go to school
If shoal we call a group of fish,
Sometimes there's no fish in a shoal
...

6.
Tinik, Sungot At Kaliskis

Sa isang tubigan, nagkatipon-tipon
Magkakaibigang mula dito't doon
May hugis ay haba, may hugis ay lapad
May galing sa ilog, may galing sa dagat
...

7.
Who Invented The Wheel?

Who invented the wheel?
It is an F. A. Q.
That is here eversince
The wheel came into view
...

8.
The Kiwi

And why oh why Kiwi, you a bird we must call
When you don't have a wing that you can say you own

There's nothing I can do but it was nature's joke
...

9.
Ang Kalbo

Ang sabi mo noon, ako ang mahal mo
Kahit nandadalang na itong buhok ko
Nakakita ka lang ng mas pogi't guwapo
Ay lumimot ka na, iniwanan ako
...

10.
Ang Puno, Ang Baging At Ang Damo

Ang sabi ng puno sa mababang damo
Hanggang diyan ka lang ba sa may paanan ko
Tumulad ka sa akin, matikas ang tindig
Kaya kong abutin, mataas na langit
...

Close
Error Success