Explore Poems GO!

Annville Paradise Ba CháU Nghỉ Hè2015

Rating: 3.9

Qua rồi hai tháng mùa Xuân
Sân nhà cây tốt một mầu lá xanh.
Lá non giờ đã đậm mầu
Lá Đào, Bình-Bát một mầu như nhau.
Cỏ sân lá cũng đậm mầu
Đại thụ bông trắng trải đầy đường cong.
Trên đường cổ ngựa quanh co
Ba xe ba cháu ngược xuôi nhiều vòng
Cháu cười giọng trẻ thật trong
Gió bung mái tóc ôm hờ vai non.

Nắng tươi đôi má thêm hồng
Read More

Saturday, June 20, 2015
Topic(s) of this poem: grandchild,grandparents,vacation
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

Dreams