Galimgim Poem by Catherine Agunat

Galimgim

Talulot ng nakaraan

Nakasukbit sa puso't isipan

Sa sandaling ito'y balikan

Tugon ng damdamin ay di mailarawan

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success