Explore Poems GO!

Ganay Sa Huni Ug Awit

Tipaka ug mga pataw sa kagahapon
Handuraw, kilansing, tam-is handumon
Hangin aliloyong kon bat-baton
O, dagahab, nanoy, bahandi-anon!

Nanaligdig ang luha sa katulogon
Haganas sa kasingkasing sa dugo daw kansiyon
Agong, balitaw, budyong haguron
Banag-banag sa kasadpan alimhungaw anoron

Kilansing, kilansing sa sa galamhan bairon
Read More

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

Television