Explore Poems GO!

Give Me Shelter And I Give You A Garden Of Roses

“Give me shelter and I give you a garden of roses”

Kini ang panaad sa usa ka olitawo ngadto sa usa ka inosenting dalaga samtang sila hinayhinay nga nagbaklay padulong sa kapilya usa ka higayon niadtong kaadlawon sa Decembre uno, dos mill singko (2005) .

Dili ikatago sa dalaga ang kaikog ug kahadlok nga kon iya unyang matubag sa laing inistoryahan ang gi tukib sa usa ka lalaki, dili unya siya masabtan ug tingalig ikasobo niini. Kini natural nga balantayan sa usa ka pagbati sa usa ka brobensayanang babaye. Apan kay dili man usab niya ikalimod nga may pagbati usab siya ngadto kaniya, kini sa hilom gihikbi ang gibati ug nagpakita sa iyang lalom ug tim-os nga pahiyom.

Hilom ug matalinghaga ang ingon niini nga sitwasyon. Apan sa duha ka nilalang nga sa pagbati daw gi anod sa katam-is sa mga pulong nga sa kanonay bahandianon, tingali kong sa pulong sila nagkulang, dili sa mga lihok nga sa hilom lalom kon tugkaron.

Bueno, kini ang sugilanon ni Moniko ug Dolores nga pagasaluhan nato karon ning atong tulumanon…

HANDOMANAN NGA WALAY AWIT!
Read More

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM
Russ Cards 16 January 2010

i already translated it. hope you like it :) . very good poem Sir Edgar.

3 0 Reply