Hlukanisani welcome mngomezulu


Juba Lam' Qagela - Poem by Hlukanisani welcome mngomezulu

JUBA LAM' QAGELA
Juba lam'qagela, lalela.
Kuyini no! lokhu okukeneneza samzwili
Ezingoxwen'zomgqhobhe?
Kuyini no! lokhu okuvungamisa okwamanoni
Omtshingo engoxwen'ebila igaz'?

Juba lam' lemizwilili ithetha nawe uqobo.
Ikubuza ukuba lawa mabele wawaduba
Ngoba ayengakajiyi noma ayengakwenelisi na?
Ithi kungan'waphehla isiziba sezinyembez'
Wabumba inhliziyo ebuthakathaka encekwin'


Izintomb' zomoya ziwufikisile umyalezo
kwasiFumbu sohlanya.
Zabika ukuba ubonakele uzula, wewusa
Ezinkalwen'.
, uthungatha okwekwesula izinyembez'
Kepha ze' wakufumana.
Zibikile ukuba kunencwad'elotshwe
Ngosiba, lwenkankane ihambisana
Nefodo lolilayo.

Qagela juba lam' ukuth' ubulotshwe nguban' lombhalo.
Ngigcwele kangingabaz' ukuba ubulotshwe nguwe isibili
Juba lam'.
Izintomb' zomkhath' zithi ubunxenxa oxolo encekwin'
Ibilotshwe ngemizwa nokuzisola kwentombi yolahleko.
Ngizwile ukuba iJuba likhungethwe yisithwathwa ezinkalwen'
Zakomkhulu.
Mangaliyane! ke uSifumbu sohlanya, kwazise phela lethwese
Ihlobo.

Lithi sekuze umpheme wekusinga imisebe yempakama
Nezivuvaba zozamcholo.
Unembeza uthulile ze waphendula, kwazise ubusakhungathekile
Ngesenzo seJuba elajubalala.
Engoxen'ubusampompoloza umzwlili wezihlonono
Zansondo.
Juba lam' qagela ukuba bezibikani na izihlonono?
Bezibika ngekhetho likakhethi ukhethi eliyakugcagcisa
UsiFumbu Sohlanya ngomhlomunye.

Juba lam' lalela manxa onke ezinkalo namathafa.
Uqaphelisise okhakhayini lweNtabakaz'
Naluya uthingo lwenkosazana lwenanele.
Amanqe ayafa yiphango kant'uSifumbu uphumelele.
Abamkhipha inyumbazane ekuhlupheken'
Namuhla bayametusa ngamagalelo akhe othandwen'
Abajubalala kuhle kwakho juba lam' namuhla bayizisola, bayathayiza.
Sebelibele ukuba babeth' amathambo kasiFumbu ayakubunela ezaleni
Okomlotha wedungamuzi.

Qagela juba lam'ukuth' zithen'izintomb' zomkhath'
Zibikile ngodwendwe luka noNhlanhla othandwe ngowamlaxaza.
Zibikile ngethamsanqa likasiFumbu lokugcagcelwa namuhla.
Juba lam' yamukela ze kusinda kwehlela endoden', kwazise asememezele
Amajuba angamlahlanga uyise yize wayezengumndondo.
Athi'yewu! yewu! kwakuhle kwethu asevuthiwe amabele ehlanzen'
Akukho qili lazikhotha ukhakhayi juba lam'.
Usefunyenwe othandiweyo kwanhliziyo ngakho
Sekuze esentombi yolahleko isikhala.
Qagela juba lam'ngengomuso.


Comments about Juba Lam' Qagela by Hlukanisani welcome mngomezulu

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, May 22, 2012[Report Error]