***ludhak-Na-Na-'sindhi Poem' Poem by hari khabrani

***ludhak-Na-Na-'sindhi Poem'

Rating: 2.7


Ludhak na tu ghadh
na ko ee ludhakan waro chawain;

too t ahin asin khil te,
na khlande ta gadu ludhak na vahindui koi;

par je khlande, ta tamam gadu khlandai,
cho tun ta khud ahin mohabat; tehn kare khil

mohabat ghar karin khlan ji,
tan kehlain khilu ram aam;

Vah re khilu ram aam,
khabar ahe jahan khe t ram ahe aam khilaindarh.

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success