Sindiswa Ndamane

Newcastle, South Africa
Sindiswa Ndamane
Newcastle, South Africa
Explore Poems GO!

"Thula Uthi Du"

Mhla sekushona ilanga,
Izinyoni zigoqa amaphiko,
Sesikhomba imisebe yelanga,
Thula uthi du!

Izinsizi nobuhlungu,
Kuyoba into esithele,
Kuyothi sekukhanya izinkanyezi,
Ukuthula sekunetezekile enhlizweni
Thula uthi du!
Read More
Thursday, February 22, 2018
Topic(s) of this poem: peaceful
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS
Mabaso 14 May 2018
This one reminds me of why i liked Your poetry in the first place
0 0 Reply

Caged Bird

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

5/12/2021 1:01:18 AM # 1.0.0.577