Translation Of The Poem „i Am Your Baby Mum" In Polish Language By Anna Banasiak Poem by Dr. Antony Theodore

Translation Of The Poem „i Am Your Baby Mum" In Polish Language By Anna Banasiak

Rating: 5.0

Jestem Twoim dzieckiem Mamo

Jestem Twoim dzieckiem Mamo.
Nie przyszedłem sam.
Boscy aniołowie
Z potężnych niebios przylecieli
I umieścili mnie w twojej świętej macicy.

Nie przyszedłem sam Mamo
Bóg tak chciał.

Byłem tak szczęśliwy w mojej nowej jaskini miłości
W twojej świętej macicy
I spałem tam spokojnie.
Aniołowie patrzyli.
Modlili się
Żebym był zawsze bezpieczny
Zanim narodzę się w obliczu ziemi.

Śpiewali i grali niebiańskie pieśni
Na swoich złotych harfach na moje narodziny.

Kiedy spałem w Twojej macicy
Aniołowie przychodzili do mnie.
Nie wiedziałaś tego, moja najdroższa Mamo.

Byłem szczęśliwy że się narodzę
Jako Twoje ukochane dziecko.

Chciałem śmiać się
Chciałem śpiewać
Chciałem grać
Chciałem ssać mleko z twojej piersi
Aż będziesz zadowolona.
Chciałem zobaczyć uśmiech na Twojej twarzy
Kiedy wypiję całe mleko z twoich ukochanych piersi.

To były moje marzenia w twojej macicy Mamo.

Ale okrutnego dnia
Postanowiłaś mnie zabić.

Diabły w Hadesie
Usłyszały o Twojej decyzji.
Przyniosły najgłośniejszy bęben
Grający szatańskie rytmy
Wszystkie diabły zebrały się
I tańczyły w kołach
Skacząc i śpiewając.
Tańczyły w liniach
Tańczyły w kołach
Tańczyły na stopach
Tańczyły na głowach
Śpiewały najdzikszą pieśń
A diabeł bębniarz grał.
Całe piekło było szczęśliwe
Że postanowiłaś mnie zabić.

Wiesz jak bardzo płakałem?
Wiesz jak wiele aniołów płakało?
Wiesz jak całe niebo płakało
Tego dnia kiedy postanowiłaś mnie zabić
W swojej świętej macicy?

Zanim zostałem brutalnie zamordowany
Widziałem jak wszechmocny Bóg nade mną płacze.

I Am Your Baby Mum - Poem by Dr. Antony Theodore
I am your baby Mum.
I did not come on my own Mum.
God's angels flew down to your womb
from the mighty heavens
and placed me in your holy womb.

I did not come on my own mum;
God wanted it so.

I was so happy in my new cave of love,
in your holy womb
and slept there peacefully.
The angles watched.
They prayed
to keep me safe always
till I will be born on the face of the earth.

They practiced heavenly songs of birth
to play on their golden harps on my birthday.

When I was sleeping in your womb
The angels used to come to me.
You did not know it, my dearest Mum.

I was happy to be born
as your beloved child.

I wanted to smile
I wanted to sing
I wanted to play
I wanted to suck your breast milk
Until you were satisfied.
I wanted to see the smile on your face
When I suck all your milk from your loving breasts.

They were my dreams in your womb, Mum.

But on a cruel day
you decided to kill me.


The devils in the Hades
heard about your decision.
They brought the loudest drum,
played in the devilish rhythms.
All the devils came together,
came and danced in circles,
jumping and singing.
They danced in lines.
They danced in circles.
They danced on the toes.
They danced on their heads.
They sang the wildest of songs
and the devil drummers played.
The whole hell was happy
that you decided to kill me.You know how much I cried?
You know how many angels cried?
Do you know how the whole heaven cried
on my day of death in your holy womb?

A moment before i was cruelly murdered
I saw the All-Powerful God crying helplessly.

Translation Of The Poem „i Am Your Baby Mum" In Polish Language By   Anna Banasiak
Wednesday, August 9, 2017
Topic(s) of this poem: angels ,baby,cruelty,god,innocence,love,mother and child ,murder,smile
COMMENTS OF THE POEM
Edward Kofi Louis 09 June 2019

How much i cried! ! Thanks for sharing this poem with us.

0 0 Reply
Richard Wlodarski 12 August 2018

Tony, this is the first time on PH that I've read one of your poems in a foreign language. I was born in France to Polish parents. Although Polish was my first language, I've lost it over the years. How refeshing it was for me to read this heart-wrenching poem in my native tongue. Kudos to Anna for an excellent translation! Exceptionally done!

0 0 Reply
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success