thobani ntombiziyamfisa thusini

Rookie (Nquthu kwazulu-natal)

Umvuzo - Poem by thobani ntombiziyamfisa thusini

ngiwutholile Umvuzo Yize ungamukeleki futhi ungemuhle kodwa ngiwutholile umvuzo

Bekumnandi lapho sihamba senza imikhuba engemihle sikuthakasela ukubona izinyembezi zabanye abantu kodwa namhlanje kunami ngingedwa kuleli gumbi bayaphuma
Bayangena Bayababaza kanti ngabe Sengiyalifulathela yini leli lase mhlabeni

Okube ngangazi ngangiyolalela abazani bam bebengikhathalela bengihlinzekela ngezinsiza engizidingayo zokubhekana nempilo kodwa ukushomana nabangani ngazibona ngihlakaniphe okwendlula bona ngakhohlwa kambe yibo abafika kuqala kulomhlaba

Ngiyenzile i flop namhlanje ngiwutholile umvuzo
Yimi lona osenje yimi lona oselenga izinxakanxaka zemishini sekubonwa ngokusa Uma ngike ngakhwehlela onesi bangingunga bengaqedi

Ngiwutholile umvuzo namhlanje Ngilele kuleligumbi kuvele kufike imicabango usizi umunyu intukuthelo Phoke Ubani engyombeka icala ngoba ngazenza Yebo Phela uzenzile akakhalelwaNgiwutholile umvuzo namhlanje ngyawazi umhlaba uyashayana futhu umhlaba uyahlaba ngiwutholile umvuzo namhlanje ngilele kuleligumbi

Banyamalele abangani besihamba sonke Kusemnandi ngingedwa kuleligumbi ngiwutholile umvuzo


Ngizibonele ngawami Umhlaba uyahlaba ngabudla ubusha bami Manje sebungijikele Budla Mina abasekho bonke ebesibudla nabo Ngingedwa kuleli gumbi Ngiwutholile Umvuzo


Comments about Umvuzo by thobani ntombiziyamfisa thusini

  • (8/15/2012 10:36:00 AM)


    thnks A lot yes It is a African language is ISizulu...... South african.... I wi try to Transilate it to Eanglish (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
  • (8/15/2012 9:16:00 AM)


    I don`t understand this language, but it looks great! Is it an African language? (Report) Reply

Read all 2 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, August 14, 2012

Poem Edited: Wednesday, August 15, 2012


[Report Error]