thobani ntombiziyamfisa thusini

Rookie (Nquthu kwazulu-natal)

thobani ntombiziyamfisa thusini Poems

1. Ngikhulile 8/13/2012
2. Umvuzo 8/14/2012
3. I Was To Closed 10/23/2012
4. You Only You 10/24/2012
5. Luhle Lunamanga 8/31/2012
6. Umakhwapheni 8/23/2012
7. Intandokazi 8/12/2012
8. Ngivumele 8/13/2012
9. Uthando Lubanzi Lujulile 8/14/2012
10. Umaqondana 8/13/2012
11. Kulungile 8/12/2012
Best Poem of thobani ntombiziyamfisa thusini

Kulungile

kulungile Noma Usungahamba
Akusenani unginikile Uthando wanginika izaluleko wangifundisa Impilo

Kulungile noma usungafulethela akusenani Lezi zinyembezi zami akusizo ezokukhala ngenxa yokushiwa Nguwe Kodwa Ngezenjabulo Liphume Nobomvu
Bheka manje Usunjani bheka manje bakushiyile abangani usele nami
Mina isithutha sesilima sakho ebesisala endlini usayodla ubusha bakho

Baqinisile impela uma bethi uthando aluboni love i blind yimina lo obe phansi phezulu ekuzamela impilo Incono wakuthola obukufuna wangilahlisa okwamafinyila

Kulungile akusenani ...

Read the full of Kulungile
[Report Error]