thobani ntombiziyamfisa thusini

Rookie (Nquthu kwazulu-natal)

Uthando Lubanzi Lujulile - Poem by thobani ntombiziyamfisa thusini

Uthando Lolu Lubanzi lujulile
Kambe ngingaqalangaphi ngithini
Kambe ngingakubhekelwa ngubani
Kuphela amagama uma sekumele
Ngiyiqale indaba engize ngayo Kuwe Nkosazane.

Uthando'lubanzi lujulile
Engani lukweyami inhliziyo Ngyaluzwa
Engani Ngfuna Ukulundlulisela kwezakho izandla
Ezimnene uluphathise okwezikhali
Zamantungwa nginike Imizuzwana

Esikhathini sakho ngyazi Ujahile Kodwa angizukuthatha iskhathi Kodwa
Esincanyana nje siyobe sanele
Ngifisa wazi indlela Omuhle Ngayo
Impela Uyimbali enye ekhayizelayo enuka kahle amakha angazibeki
Phela Uyingelosi yasemhlabeni wena


Uthando'lubanzi lujulile
Ngivulele inhliziyo yakho Ngingene maqede Ungivalele ukuze Ngizoba
Ngowakho sengisho wena wedwa
Ungokhethekile phela wena ungowekhethelo..

Uthando lubanzi Lujulile Namhlanje
Ngiluzwile Namanje Lungishiye Ngizibuza Ngiziphepndula
Ngabe lokhu Kwenzeka kimi na
Ngabe lobubuhle bubonwa Yimi na
Ngivumele Ntokazi Ngyazi Ubungalindele Lokhu Kodwa Sengfikile
Impela ngeke ngsakwazi Ukulinda
Ngeke ngize ngiqambe amanga ngithi angisadli Ngidla Ngishaye esentwala Bese Ngibuka Imifanekiso
Yezithombe zakho ngikhangwa
Ilobubuhle Bakho Namhlanje Ngyalithatha lelithuba
Ngyayibhala lencwadi Yothando nekheli lizongibambezela
Angihlale Phezu kwendaba
Dear Nkosazane Ngicela Uvule Inhliziyo yakho Ungifake Ngzoziphatha Kahle yimi Owakho angeke ngande ngamaningi

Uthando lubanzi lujulile......


Comments about Uthando Lubanzi Lujulile by thobani ntombiziyamfisa thusini

 • (7/14/2013 3:03:00 PM)


  Umyalezo ucace bha, inhle nenkondlo kodwa abanye olayini bakho bade kakhulu, kwenye inkathi umqondo kufanele uwucashise ubuye usebenzise amagama anothile anobunkondlo...umzekelo nje...uma ufuna ukuthi, 'ngasukuma ngokushesha ngase ngisuka ngigijima'...uvele uthi..'Ngathi lacu ngathi ntinini'...ngyethemba uyayizwa lento engiyishoyo, wumbono lowo nsizwa yakithi kungenzeka ngiyabheda nje, so mhlawumbe ungathathi konke...you must also read other peoples poems, mawubhala ngesizulu funda kakhulu ezesizulu, mawubhala ngesilungu gxila kakhulu kwezesilungu, ngyathokoza ukubona omunye umuntu okhuluma isizulu kulengosi, ...sengisele nomntakaMthiya nje uPhiweh...
  Siya_! !
  (Report) Reply

  1 person liked.
  0 person did not like.
 • (7/11/2013 2:57:00 PM)


  Ngethemba lentokazi yakuvulela inhliziyo yayo! ! (Report) Reply

Read all 2 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, August 14, 2012

Poem Edited: Saturday, August 18, 2012


[Report Error]