Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Rookie - 0 Points (1992 March 03 / South Africa (eDutywa, Mfenguland, staying in Cape Town))

Unyana Weafrika - Poem by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Ndalinikwa eli gama zizidwangube zamanyange
avum'elandelana engqish'isikhahlelo ndaqengqelek'okweqaqobana ndiziqikaqika
Iluncumo luqaqadekile ndingekakwaz'ukuqikelela

Kodwa yavungam'imimoya
lacac'icamagu kweso sichenge segazi
lath'apha kum 'eli gama lelakho'
hayi! Ewe Hayi!
hayi mna andikwaz'eCicirha

Kuba lena yobhokwe yamaZizi
yazuz'izazela zizekelela zikwazulisana
ndaweva ngaphakath'ephaphathek'amaxhala
kanti kuxhelw'ixovu-xovu lentsusaxhala

Lagqogqaliqhuqh'ulonwabo lwaqhekez'inzondo
yangumdiliy'odad'esizweni ngalondumase
laxel'ixhalanga lixhagwe ngamaxheg'elo xhonti
axhuzul'exakekil'amagqwirha okwamaxox'emgxobhozweni

Zavel'inkonde neenkondekazi
avel'amadoda elandelwa ngamadodakazi
Bayivuma! Bayivuma!
yavunywa longcaphephe ngabafana
yaluncwaso nakwezoziponono zamamantombazana

Savuma sonk'isizwe
yanikin'intlok'inkosi kumakhosi
akhahlel'amaphakathi
liliny'ilizwi lisithi
'Lo ngunyana weAfrika! ! '


Comments about Unyana Weafrika by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

 • Zwelethu Siwaphiwe Shweni (5/22/2016 9:09:00 AM)


  Aah! Nyana we-Afrika! (Report) Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
 • (5/26/2012 4:16:00 PM)


  Ndodana yeAfrica, iyaziqhenya ngawe iAfrica...

  Siya_! !
  (Report) Reply

Read all 2 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, May 26, 2012[Report Error]