Sindiswa Ndamane

Newcastle, South Africa
Sindiswa Ndamane
Newcastle, South Africa
Explore Poems GO!

Xolani, Zusiphe N Thando

Ushilo wathi Xolani
Kuzo zonke izinto,
Besicele kuMdali ukuthi Zusiphe
uThando ngoba ngokwakho
Singabakho
Singeke saxola sodwa,
Ngothando lwethu
Siyanxusa,
Siyacela
Zusiphe
uThando
Read More
Thursday, February 22, 2018
Topic(s) of this poem: love and life
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

If You Forget Me

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

5/17/2021 4:45:49 PM # 1.0.0.578